Đồ uống

TRÀ SỮA TỰ PHA

30,000

Thức ăn khô

BÚN ỐC LIỄU CHÂU

60,000

Uncategorized

Ô MAI MẬN DẺO

30,000

Uncategorized

BẮP RANG BƠ

60,000

Uncategorized

CHÈ DƯỠNG NHAN

25,000

Bánh ngọt/ Pastry

SU KEM MONDE

40,000

Uncategorized

CƠM TỰ SÔI

150,000
 
 

BEST SELLER

Đồ uống

TRÀ SỮA TỰ PHA

30,000

Thức ăn khô

BÚN ỐC LIỄU CHÂU

60,000

Uncategorized

Ô MAI MẬN DẺO

30,000

Uncategorized

BẮP RANG BƠ

60,000

Uncategorized

CHÈ DƯỠNG NHAN

25,000

Bánh ngọt/ Pastry

SU KEM MONDE

40,000

Uncategorized

CƠM TỰ SÔI

150,000